ANCOM propune noi indicatori statistici privind serviciile poștale

ANCOM propune noi indicatori statistici privind serviciile poștale

ANCOM supune consultării publice un proiect de decizie care modifică și completează indicatorii statistici pe care furnizorii de servicii poștale au obligația de a-i raporta anual către Autoritate. Proiectul de decizie urmărește transpunerea ultimelor modificări și completări ale cadrului legal...
read more