ANCOM propune noi indicatori statistici privind serviciile poștale

ANCOM supune consultării publice un proiect de decizie care modifică și completează indicatorii statistici pe care furnizorii de servicii poștale au obligația de a-i raporta anual către Autoritate.

Proiectul de decizie urmărește transpunerea ultimelor modificări și completări ale cadrului legal primar din domeniul serviciilor poștale. Proiectul de decizie urmează să intre în vigoare la data de 1 mai 2017.

Ținând cont de evoluția tehnologică și de soluțiile inovative prin care mulți furnizori de servicii au început să asigure colectarea și livrarea trimiterilor poștale, este propus un nou indicator statistic privind sistemele automate de tip self-service, care va fi raportat în cadrul indicatorilor privind punctele de acces/contact nedeservite de personal, începând cu anul 2018, pentru perioada de referință 1 ianuarie – 31 decembrie 2017.

Furnizorii vor avea obligatia de a raporta pana la data de 15 martie, pentru anul anterior, trimiterile prelucrate exclusiv in nume propriu, precum si veniturile rezultate ca urmare a prelucrarii acestora.

Totodata, pana la data 15 iulie, furnizorii vor avea obligatia de a raporta in mod cumulat trimiterile postale prelucrate in nume propriu si trimiterile postale prelucrate in numele si pe seama unui alt furnizor de servicii postale, precum si veniturile cumulate rezultate ca urmare a prelucrarii acestora. Aceste date vor privi fiecare serviciu, inclus sau nu in sfera serviciului universal. Toate datele statistice vor fi transmise exclusiv prin mijloace electronice, prin intermediul unei aplicatii informatice, utilizand semnatura electronica certificata.

Netransmiterea datelor statistice constituie contraventie si poate fi sanctionata cu sume cuprinse intre 100 si 15.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.

Persoanele interesate sunt invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 13 martie 2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la Registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

 

Cele mai recente

Distribuie articolul

De citit la cafea

Abonează-te la Newsletter-ul CAFEmedia.ro și te vom anunța când publicăm un articol nou.