BCR pune la dispoziția start-up-urilor Contul de Management al Grantului

Banca Comercială Română (BCR) BCR pune la dispoziția start-up-urilor Contul de Management al Grantului.

Produsul este destinat firmelor aflate la început de drum care aplică pentru finanțare în cadrul unor proiecte ce necesită dubla administrare a grantului. În acest cont special pot fi gestionate fondurile provenite din grant, conform cerințelor  contractuale de administrare – în general, în sistem dual, împreună cu administratorul de grant.

“Suntem bucuroși să putem anunța că oferim start-up-urilor o soluție nouă și completă pentru administrarea duală a fondurilor pentru proiecte cu finanțare locală sau internațională. Produsul este destinat implementării termenilor contractuali dintre administratorii de grant și beneficiarii acestuia”, a declarat Eleni Skoura, Director Executiv Produse și Segmente Retail BCR.

Soluția pe care o aduce acest cont constă în semnarea conjunctă a tuturor ordinelor de plată (electronice sau pe suport hârtie) efectuate din contul Managementul Grantului, acomodând astfel obligațiile participanților la schema de grant:

  • Obligația administratorului schemei de grant de a verifica destinația fondurilor;
  • Obligația beneficiarului de a pune la dispoziția administratorului toate documentele justificative/ de a efectua plățile din grant doar cu acordul administratorului de grant.

Contul de Management al Grantului de la BCR poate fi folosit, în prezent, pentru următoarele programe de finanțare:

  • Diaspora Start Up – AP 3 / PI 8ii / OS 3.7;
  • România Start Up Plus – AP 3 / PI 8ii / OS 3.7
  • Programul de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri NEETs I – AP1/PI  8ii/ OS 1.1&1.2
  • Programul de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri NEETs II – AP 2/PI 8ii/ OS 2.1&2.2 –
  •  Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *