Transgaz: Obiectivele asumate privind dezvoltarea infrastructurii BRUA rămân neafectate

Transgaz SA aduce la cunoștința celor interesați următoarele precizări referitoare la informațiile apărute în media cu privire la anunțul dat de FGSZ – operatorul național de transport gaze naturale din Ungaria, cu privire la proiectul de transport al gazelor naturale BRUA – faza II. La data de 18 iulie 2017, Transgaz a primit o scrisoare din partea operatorului sistemului național de transport gaze naturale al Ungariei – compania FGSZ – referitoare la procesul de sezon deschis angajant planificat să se desfășoare pentru alocarea capacităților aferente coridorului de transport gaze naturale România – Ungaria – Austria.

”Prin această scrisoare am fost informați asupra faptului că FGSZ nu poate derula procedura planificată din cauza lipsei aprobării necesare din partea Consiliului de Supraveghere al companiei, motivată de probleme de eficiență economică. Partea ungară a propus în schimb, derularea procesului de sezon deschis angajant doar pentru punctul de interconectare RO-HU, urmând ca volumul de gaze de 4,4 mld.mc/an, care ar proveni dinspre România să fie distribuit din Ungaria înspre Slovacia, Ucraina, Croația sau Serbia. În paralel, FGSZ ar urma să continue discuțiiile cu operatorul de transport gaze din Austria (Gas Connect) pentru a identifica în continuare posibilități de transport fizic dinspre Ungaria înspre Austria”, se arată în comunicatul Transgaz.

În contextul situației descrise și analizând această propunere, Transgaz informează acționarii și potențialii investitori regionali că, din perspectiva companiei, obiectivele și proiectele asumate privind dezvoltarea pe teritoriul României a infrastructurii BRUA rămân neafectate. Transgaz va avea în vedere ca planificarea și desfășurarea procesului de sezon deschis să țină seama de toate obiectivele pe care coridorul BRUA și le-a propus, inclusiv pentru asigurarea alimentării sale cu gazele prezumat a fi produse în Marea Neagră. Având în vedere importanța proiectului BRUA la nivel național, regional și european, Transgaz va acționa astfel încât să nu fie afectat în niciun fel termenul de începere a operării comerciale a acestei surse de gaze.

După cum este cunoscut, proiectul BRUA este dezvoltat in contextul diversificării surselor de alimentare cu gaze naturale a țărilor europene, creșterii securității alimentarii cu gaze naturale a României prin acces la noi surse, facilitării accesului pieței din Centrul și Sud-Estul Europei la resursele de gaze naturale din regiunea Caspică. Proiectul va asigura: pe direcția Bulgaria – o capacitate de transport in ambele sensuri de curgere de 1,5 mld.mc/an și, pe direcția Ungaria – o capacitate de transport de 1,75 mld.mc/an in faza I și 4,4 mld.mc/an in faza II. În prezent Transgaz se află în plin proces de implementare a fazei I a proiectului, beneficiind și de suportul financiar din partea Uniunii Europene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *