Vezi care sunt taxele ce vor fi eliminate de la 1 februarie la Registrul Comertului

Incepand de maine, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la Registrul Comerţului nu se vor mai percepe următoarele taxe:

 1. Taxe pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului:
 • cererea de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice –PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei;
 • cererea de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF(cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere)– 90 lei;
 • cererile de menţiuni simple– 45 lei:
  • cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă – PJ;
  • declaraţie model 1 – PJ/PFA, II, IF;
  • declaraţie model 2 – PJ/PFA, II, IF;
  • declaraţie model 3 – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere de menţiune operaţiune unică – PJ;
  • cerere de menţiuni – PFA, II, IF;
  • cerere depunere şi menţionare acte – PJ;
  • cerere depunere şi menţionare acte – PFA, II, IF;
  • cerere depunere situaţii financiare – PJ;
  • cerere eliberare duplicat – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere îndreptare erori materiale – PJ;
  • cerere îndreptare erori materiale – PFA, II, IF;
  • cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare – PJ/PFA, II, IF;
  • cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;
  • cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;
 • cererile de menţiuni complexe– 220 lei:
  • cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni – PJ;
 1. Fondul de lichidare – 50% aplicat la taxele de înregistrare;
 2. Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – 10% aplicat la taxele de înregistrare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *