RAPORT: Datoria publică a României, în scădere

Proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2017 are la bază o creștere a economiei cu 5.2% an/an și prevede un deficit bugetar de 3% din PIB. Conform Eurostat datoria publică s-a redus la 36.2% din PIB (minimul ultimilor cinci ani) în T3 2016, pe fondul accelerării economiei, a declinului costurilor de finanțare și a accelerării vânzărilor retailerilor. Climatul din piețele internaționale și factorii interni au influențat piața financiară luni. Pe piața monetară ratele de dobândă au crescut pe scadențele foarte scurte, pe fondul finalului perioadei de constituire a rezervelor minime obligatorii și a proximității datei plății impozitelor lunare către stat: overnight la 0.21%/0.50%. Pe piața titlurilor de stat ratele de dobândă au scăzut pe scadențele scurte, dar au crescut marginal pe scadențele medii-lungi: la 10 ani cu un punct bază la 3.41%. Ministerul de Finanțe a lansat o emisiune de certificate pe șase luni și s-a împrumutat cu 500 milioane RON (volum similar cu cel programat), la un cost mediu anual de 0.64%, în scădere cu 12 puncte bază față de nivelul de la licitația din decembrie.

În zona euro, încrederea consumatorilor a continuat să se amelioreze în ianuarie, evoluție susținută de climatul pozitiv din piața forței de muncă. Indicatorul Comisiei Europene a crescut cu 0.2 puncte lună/lună la -4.9 puncte (maximul din aprilie 2015). Totodată, industria prelucrătoare a accelerat ușor, iar dinamica sectorului de servicii s-a consolidat în ianuarie, indicatorul PMI Compozit consemnând un nivel de 54.3 puncte (apropiat de cel din decembrie, de 54.4 puncte). Nu în ultimul rând, finanțele publice au înregistrat un deficit de 1.7% din PIB în T3 (1.6% din PIB în T1-3 2016, minimul din 2007), conform Eurostat. Ponderea datoriei publice în PIB s-a diminuat de la 91.2% în T2 2016 la 90.1% în T3 2016, pe fondul consolidării climatului economic și scăderii dobânzilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *