ANAF modifica formularul 390 VIES

ANAF modificã formularul 390 VIES “Declarația recapitulativã privind livrãrile /achizițiile /prestãrile intracomunitare” . Regimul special pentru agricultori, care le permite acestora sã beneficieze de o compensație în cotã forfetarã pentru taxa aferentã achizițiilor, a fost modificat de la 1 ianuarie 2017. Totodată, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care efectueazã achiziții de la agricultori, pot deduce aceastã compensație.  
În situația în care agricultorul care aplicã regimul special realizeazã livrãri intracomunitare cu produse agricole, prestãri si achiziții de servicii intracomunitare, achiziții intracomunitare de bunuri, acesta are și obligația sã depunã declarația recapitulativã prevãzutã la art. 325 din  Codul fiscal, pentru operațiunile intracomunitare pe care le efectueazã.
Aceste modificãri legislative, prevazute in Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 84/2016, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 6 decembrie 2016, prin care au fost aduse completari Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, necesită adaptarea formularului (390 VIES) “Declarația recapitulativã privind livrãrile /achizițiile /prestãrile intracomunitare”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *