MFP și ANAF extind spatiul privat virtual si pentru persoanele juridice

Agenția Naționala de Administrare Fiscala extinde serviciul SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV) pentru toți contribuabilii. Astfel, pe lângã persoanele fizice, si contribuabilii persoane juridice și entitați fara personalitate juridica pot opta sa primeasca, prin mijloace electronice de transmitere la distanța, acte administrative fiscale emise în formã electronica de organul fiscal central, precum și alte documente, dacã acceseazã serviciul SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV). 
La rândul lor, contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin intermediul SPV: declarațiile fiscale, contractele de cedare a folosinței bunurilor, precum și diverse cereri sau sesizãri.
Prin SPV se pot comunica urmatoarele categorii de documente:
● automat: actele administrative fiscale (decizii de impunere, decizii referitoare la obligații de platã accesorii, decizii privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, etc.), actele de executare (somații) și alte acte emise de MFP – ANAF în executarea legii, cum ar fi: notificari, înștiințari, aviz de inspecție fiscala etc;
● documentele sau alte acte emise de MFP – ANAF la cererea solicitantului cum sunt: certificatul de atestare fiscalã, adeverința de venit, certificatul de cazier fiscal și altele asemenea;
informații cu privire la obligațiile de plata ale persoanei fizice, juridice sau ale unei entitați fara personalitate juridica;
● declarațiile fiscale sau diverse cereri adresate MFP – ANAF: cerere de informații sau documente în legatura cu situația fiscala personala (cerere de informații despre contribuțiile de asigurari sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiența, sesizari, petiții, reclamații, solicitari de informații publice etc);
● “Buletinul informativ” , care conține informații publice atât cu  caracter fiscal, cât și nefiscal, dar care sunt de interes pentru contribuabili (anunțuri de valorificare a bunurilor, anunțuri de achiziții de bunuri și servicii, etc.).
 
Prelucrarile de date cu caracter personal, efectuate potrivit scopului comunicãrii prin mijloace electronice de transmitere la distanțã, se fac cu respectarea dispozițiilorLegii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.Serviciile de comunicare electronicã oferite prin SPV sunt gratuite și disponibile 24 de ore din 24.

Pentru înrolarea în SPV, persoanele juridice, entitațile fara personalitate juridica, împuterniciții persoanelor fizice, precum și persoanele fizice care desfãșoarã activitãți economice în mod independent sau exercitã profesii libere care în relația cu organul fiscal se identifica prin codul de înregistrare fiscalã sau codul unic de înregistrare completeazã un formular electronic și se identificã electronic cu ajutorul certificatelor digitale calificate.
În același scop, celelalte persoane fizice trebuie sa completeze online un formular într-o pagina web securizatã (https) si, din motive de securitate și protecție a datelor personale, sa își certifice identitatea prin indicarea unei informații fiscale cunoscute numai de ANAF și persoana respectiva, așa cum este cerutã de aplicația informaticã, respectiv numarul de înregistrare al unei decizii emise de ANAF pe numele sau.
În cazul în care contribuabilul nu este în posesia unei decizii primite anterior de la ANAF, este necesara deplasarea la ghișeul oricãrui organ fiscal din cadrul ANAF pentru verificarea datelor declarate cu cele din actul de identitate. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *