ANAF elimină formularul 088

Potrivit  programului de guvernare, unul dintre obiectivele Guvernului este reducerea sarcinilor administrative excesive ale contribuabililor. Astfel, Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã a analizat oportunitatea eliminarii formularului (088) ”Declarație pe propria rãspundere pentru evaluarea intenției și a capacitãții de a desfãșura activitãți economice care implicã operațiuni din sfera TVA” și a decis renunțarea la  acesta.

Din analiza procedurilor referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA s-a constatat cã, pe de o parte, contribuabilii furnizeazã o serie de informații organelor fiscale prin formularele existente, respectiv: 010, 098 și 099 si cã, pe de altã parte, ANAF deține deja sau poate obține prin schimbul de date cu alte institutii o serie de alte informații care pot fi utilizate în evaluarea intenției și capacitãții de a desfãșura activitãți economice.

      Astfel, ANAF are în baza de date informații cu privire la istoricul și comportamentul fiscal ale contribuabililor persoane juridice si cu privire la istoricul fiscal al persoanelor fizice care sunt administratori sau acționari/asociați, cum ar fi societãțile în care au fost sau mai sunt participanți, situatia acestora, cazierul fiscal.
În aceste condiții, procedura privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrãrii în scopuri de TVA, aprobatã prin OPANAF nr.2393/2016, urmeazã sã fie actualizatã în acest sens, adicã pentru a fi utilizate informațiile deținute sau obținute de ANAF de la alte entitãți. De asemenea, vor fi modificate în mod corespunzãtor aplicatiile informatice folosite în procedura de evaluare.

            Pentru a evita blocarea activitãtii de înregistrare în scopuri de TVA a contribuabililor si asigurarea continuitãþii activitãtii economice a acestora, intrarea în vigoare a ordinului de abrogare a formularului 088 este 1 februarie 2017, pânã la aceastã datã urmând sã fie actualizatã noua procedurã, precum si aplicatiile informatice, informeaza ANAF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *