INS: Veniturile totale medii lunare pe gospodarie au fost de aproape 3000 de lei, in 2016

Veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul al treilea al anului 2016, în termeni nominali,  2972 lei pe gospodărie şi 1125 lei pe persoană, precizeaza Institutul National de Statistica.

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul al treilea al anului 2016, în medie, de 2543 lei  lunar pe gospodărie (962 lei pe persoană) şi au reprezentat 85,6% din nivelul veniturilor  totale.

Veniturile  băneşti  au  fost,  în  medie,  de  2708  lei  lunar  pe  gospodărie  (1025  lei  pe  persoană), iar veniturile în natură de 264 lei lunar pe gospodărie (100 lei pe persoană).

INS mai precizeaza ca salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri (60,4% din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din  prestaţii  sociale  (21,8%),  veniturile  din  agricultură  (3,8%),  veniturile  din  activităţi  neagricole  independente  (2,8%)  şi  cele  din  proprietate  şi  din  vânzări  de  active din patrimoniul gospodariei (0,9%).

O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (8,9%),  în  principal,  contravaloarea  consumului  de produse agroalimentare din resurse proprii (7,6%).

Principalele  destinaţii  ale  cheltuielilor  efectuate  de  gospodării  sunt  consumul  de  bunuri  alimentare,  nealimentare,  servicii  şi  transferurile  către  administraţia  publică  şi  privată  şi  către  bugetele  asigurărilor  sociale,  sub  forma  impozitelor,  contribuţiilor,  cotizaţiilor,  precum  şi  acoperirea  unor  nevoi  legate  de  producţia  gospodăriei  (hrana  animalelor  şi  păsărilor,  plata  muncii  pentru  producţia  gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile  pentru  investiţii,  destinate  pentru  cumpărarea  sau  construcţia  de  locuinţe, cumpărarea de  terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei,  cumpărarea  de  acţiuni  etc.  deţin  o  pondere  mică  în  cheltuielile  totale  ale  gospodăriilor populaţiei (doar 0,5%).

Conform  clasificării  standard  pe  destinaţii  a  cheltuielilor  de  consum  (COICOP), produsele  alimentare  şi  băuturile  nealcoolice  au  deţinut, în trimestrul al treilea al anului 2016,  în  medie, 34,9% din consumul gospodăriilor.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *