ANCOM: Proiect de strategie de reglementare in domeniul serviciilor postale pentru perioada 2017-2020

ANCOM supune astăzi consultării publice Proiectul de Strategie de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2017-2020, ce este structurat pe următoarele direcţii de acţiune: promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, promovarea concurenţei și încurajarea investiţiilor şi promovarea inovaţiei.

Pentru promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale din România în perioada 2017-2020, ANCOM își propune să continue procesul anual de monitorizare a calității serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal, acțiunile de informare a utilizatorilor cu privire la drepturile lor în relația cu furnizorii de servicii poștale și să analizeze în ce măsură serviciile poștale disponibile pe piață și condițiile de furnizare a acestora asigură satisfacerea necesităților specifice ale utilizatorilor cu nevoi speciale, urmărind inclusiv să identifice modul în care furnizorii de servicii poștale pot veni, cât mai eficient, în întâmpinarea nevoilor speciale ale acestei categorii de utilizatori prin furnizarea de servicii noi.

ANCOM va fi axată, în primul rând, pe monitorizarea modului în care furnizorul de serviciu universal își îndeplinește obligațiile, urmărind, totodată, stabilirea celor mai potrivite măsuri de reglementare în ceea ce privește tarifele aferente acestor servicii.

Astfel, activitatea ANCOM va fi orientată în principal spre modificarea modalității de stabilire a tarifelor aferente serviciilor din sfera serviciului universal, dar și pe asigurarea continuității furnizării serviciului universal. Până la sfârșitul anului 2018, când expiră perioada pentru care CNPR este desemnat ca furnizor de serviciu universal, ANCOM va analiza dacă este oportună organizarea unei noi proceduri de desemnare ori dacă serviciile din sfera serviciului universal pot fi asigurate prin intermediul mecanismelor concurențiale din piață.

Actuala propunere de Strategie a fost elaborată de ANCOM în continuarea Strategiei de reglementare a domeniului serviciilor poștale pentru perioada 2012-2016. În perioada respectivă ANCOM a derulat peste 4.000 de acțiuni de control menite să asigure buna funcționare a domeniului serviciilor poștale din România.

Totodată, ANCOM a urmărit optimizarea activităţii de autorizare a furnizorilor de servicii poştale, în acest context Autoritatea propunând revizuirea legislaţiei secundare în materie, prin lansarea în consultare publică, la data de 29 noiembrie 2016, a proiectului unei noi decizii privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, act normativ care urmează să intre în vigoare în prima parte a anului 2017.

Ţinând cont de dezvoltările tehnologice din ultimii ani, de creșterea comerțului electronic şi de accelerarea implementării de noi modalități de prelucrare a trimiterilor poștale, cum ar fi soluțiile integrate de tipul „PCL” (Parcels Locker Service), „electronic self delivery”, „self-service” etc., ANCOM își propune să realizeze un studiu privind volumele de trafic poștal generate de comerțul on-line și să reglementeze, dacă se va dovedi necesar, noi servicii poștale şi condițiile în care acestea pot fi furnizate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *