Poşta Română a finalizat cu succes procesul votului prin corespondenţă

Compania Naţională Poşta Română a fost desemnată să contribuie la buna desfăşurare a votului prin corespondenţă pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, prin organizarea tuturor acţiunilor subscrise derulării serviciilor poştale subsecvente, respectând prevederile Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, după cum urmează:

  • servicii poştale specifice necesare expedierii în străinătate a documentelor necesare votului prin corespondenţă, către cetăţenii înscrişi în Registrul Electronic, conform datelor furnizate de Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă;
  • servicii poştale specifice de prelucrare, înregistrare şi predare a plicurilor cu voturi transmise de cetăţeni către Biroul Electoral pentru votul prin corespondenţă;
  • servicii poştale specifice de prelucrare a expediţiilor internaţionale sosite după încheierea perioadei electorale şi de predare a acestora către Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă.

În cifre exacte, pregătirea şi derularea procesului de vot prin corespondenţă, în perioada 28.10.2016- 08.12.2016, orele 24.00, în limita competenţelor atribuite Poştei Române prin lege, arată astfel:

  • transmiterea de trimiteri poştale conţinând documente necesare votului prin corespondenţă către toţi cei 8.889 de cetăţeni români înscrişi în Registrul Electronic, provenind din 55 de ţări;
    implicarea a 9 companii aeriene şi 56 de operatori poştali în procesul de distribuire externă a tuturor buletinelor de vot;
  • predarea a 4.561 de plicuri conţinând voturile cetăţenilor din diaspora, înscrişi în Registrul Electronic, către Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă, acest proces finalizându-se în data de 08.12.2016, orele 24.00.

Top 5 ţări către care au plecat trimiteri poştale conţinând documente necesare votului prin corespondenţă:Spania (2.794), Italia (1.228), Republica Moldova (880), Germania (618) şi Marea Britanie (594).

Top 5 ţări din care s-au întors plicuri cu voturi predate Biroului electoral pentru votul prin corespondenţă: Spania (714), Germania (533), Marea Britanie (515), Franţa (469) şi Republica Moldova (414).

Responsabilitatea Poştei Române privind prelucrarea, manipularea şi transmiterea către Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă a plicurilor ce conţin voturi survine doar din momentul intrării acestora în circuitul poştal propriu, respectiv în Biroul de Schimb Internaţional al companiei.

”Administraţia poştală naţională dovedeşte, din nou, că este un partener de încredere pentru proiectele naţionale. Ne dorim ca prin aportul nostru să contribuim la creşterea spiritului civic şi de responsabilizare faţă de dreptul constituţional de a vota, prin crearea unui sistem de vot prin corespondenţă accesibil, transparent şi securizat”, a declarat Alexandru Petrescu, Director General al Companiei Naţionale Poşta Română.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *