RWEA salută decizia autorităților de a îmbunătăți schema de suport

rwea-turbine-eolieneAsociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA) salută decizia autorităţilor de a lua masuri pentru a îmbunătăți schema de suport acordată producției de energie regenerabile, grav afectată de modificarile legislative din ultimii 3 ani. Continuând politica responsabilă de dezvoltare a sistemului de energie din Romania pe baze sustenabile, RWEA susține deciziile raționale care urmăresc găsirea unui compromis rezonabil între asigurarea performanțelor financiare a producătorilor din industria regenerabilă și minimizarea impactului la consumatorii finali, atât cei industriali cât și cei casnici. RWEA apreciază faptul că proiectul de OUG păstrează valoarea minimă a prețului certificatelor verzi așa cum a fost asumată la momentul realizării investițiilor și pe baza cărora s-au realizat planurile de afaceri ale producătorilor, definește si fizeaxă numărul de certificate verzi care urmează a fi achiziționate în fiecare an, crescând totodată numărul față de cel care ar fi fost cumpărat in lipsa modificării legislative, prelungește perioada de viață a certificatelor pe toată durata de viață a schemei de suport începând cu anul 2017 și introduce mecanisme de tranzacționare transparente si echidistante față de toți participanții in piată.

Aceste ameliorări vin in condițiile păstrării unui impact sustenabil si previzibil la consumatorul final, care conform estimarilor ANRE ar însemna o creștere medie de 60 de bani pe lună. RWEA a militat, inclusiv în cadrul propunerilor avansate Ministerului Energiei în anul 2016 cât și în anii anteriori, pentru o echilibrare a cererii și ofertei de certificate verzi care să ofere tuturor producătorilor certitudinea vânzării certificatelor din portofoliu. Din această perspectivă, proiectul propus de Guvern este perfectibil. Proiectul de OUG nu elimină total riscul producătorilor, dimpotrivă, in anumite cazuri îl crește. Astfel, nu este clar definit impactul la consumatorul final, în această privinţă existând doar interdicția depășirii acestuia; se elimină indexarea valorii certificatelor verzi cu inflaţia din zona euro, în condiţiile în care preţul certificatelor este stabilit în moneda unică europeană, scade nivelul penalităților pentru furnizorii care nu își îndeplinesc obligația de achiziție de certificate verzi etc.

RWEA înțelege că industria trebuie să accepte unele sacrificii, cum ar fi recuperarea certificatelor amânate într-o perioadă mai lungă de timp, pentru a putea ajunge la o soluție de compromis rezonabil. RWEA înțelege, de asemenea, să contribuie la această normalizare prin acceptarea unor concesii necesare pentru a limita impactul la consumatorul final, cum ar fi reinserarea certificatelor amânate în 8 ani, față de 3 ani cât este prevăzut în legislația actuală, şi apreciează eforturile autorităților de a găsi o soluţie echilibrată şi sustenabilă. Pe de altă parte, asociația nu poate accepta pierderi suplimentare în raport cu actuala legislație și nici alte măsuri retroactive care ar duce la noi pierderi financiare. Reamintim că industria eoliană a fost cea mai afectată de măsurile retroactive impuse prin legislația anilor 2013-2014, cind a pierdut jumătate din numărul de certificate cuvenite conform schemei de ajutor de stat. Astfel, pierderile industriei eoliene sunt enorme pentru perioada 2014-2015, așa cum reiese din studiile financiare ale consultanților independenți puse la dispoziția autorităților și a mass mediei. Conform datelor respective, la sfarșitul anului 2015 vorbim de pierderi de aproape 1 miliard de Euro, raportat la un total de 5 miliarde cat reprezintă valoarea investițiilor in energie eoliana. Industria eoliană reprezintă un proiect major în România, cei peste 3000 de MW instalați în acest domeniu presupunând un efort financiar de peste 5 miliarde de euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *