Născuți în aceeași familie, crescuți separat

dsc_9963Asociația SOS Satele Copiilor România a lansat, împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, primul studiu realizat în România cu privire la situația fraților din sistemul de protecție specială, în cadrul unei conferințe ce a avut loc joi, 24 noiembrie.

Au participat la conferința de presă doamna Elena Tudor, Director general Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, domnul Bogdan Simion, Președintele Federației ONG-urilor pentru Copil – FONPC, doamna Diana Podaru, Director General al Asociației SOS Satele Copiilor România, și domnul Alexandru Toth, autorul studiului, de la Asociația Sociometrics – Grupul de Analiză Socială și Economică, care a prezentat cele mai importante date și concluzii ale analizei privind situația fraților aflați în sistemul de protecție specială în România.

Situația grupurilor de frați aflați în sistemul de protecție specială reprezintă o temă de interes deosebit, în condițiile în care potrivit datelor rezultate din studiul realizat de Asociația Sociometrics – Grupul de Analiză Socială și Economică, în cadrul proiectului implementat de Asociaţia SOS Satele Copiilor România, aproape jumătate dintre copiii pentru care se dispune măsura plasamentului mai au cel puțin un frate sau o soră în aceeași situație, iar o treime din acești copii trăiesc în sistemul de protecție specială separat de frații lor.

Potrivit prevederilor legislației naționale din domeniul protecției drepturilor copilului, la stabilirea unei măsuri de protecție specială trebuie avute în vedere cu prioritate atât „plasarea copilului, cu prioritate, la familia extinsă sau la familia substitutivă”, cât și „menținerea fraților împreună”.

Studiul realizat la inițiativa Asociației SOS Satele Copiilor România își propune să identifice și să analizeze practicile instituționale privind plasamentul grupurilor de frați, cauzele care conduc la separarea lor, dar și obținerea unor date cantitative referitoare la numărul copiilor din sistem care aparțin unor grupuri de frați.

Rezultatele studiului reprezintă un instrument deosebit de util ce va fi avut în vedere la elaborarea unui cadru instituțional unitar care sădsc_9987 vină atât în sprijinul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cât și al organizațiilor neguvernamentale care oferă servicii de protecție specială în case de tip familial, astfel încât să fie asigurată efectiv punerea în practică a principiului menținerii fraților împreună.

Inițiativa SOS Satele Copiilor România vine în continuarea unor demersuri similare, deja implementate la nivelul altor state în care această organizație activează, ea reprezentând totuși o premieră pentru țara noastră.

Concluziile studiului reprezintă rezultatul unui amplu proces de consultare cu reprezentanți ai DGASPC, dar și cu alte ONG-uri care activează în domeniul protecției drepturilor copilului, soluțiile identificate împreună cu aceștia indicând faptul că pentru această categorie de beneficiari casele de tip familial reprezintă cea mai bună alternativă soluție de plasament în cazul grupurilor de frați, iar nevoia de formare a unui personal specializat în acest domeniu este o necesitate obiectivă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *