Comisia Europeana autorizează un sprijin de peste 440 de milioane de euro pentru închiderea unor mine de cărbune

mineComisia Europeană a constatat că proiectul României de a acorda un sprijin în valoare de 447,8 milioane RON pentru atenuarea impactului social și de mediu produs de închiderea a două mine de cărbune necompetitive până în 2018 este conform cu normele UE în materie de ajutoare de stat. Concluzia Comisiei a fost că sprijinul nu va denatura concurența în mod nejustificat.

Responsabilitatea luării deciziilor de a închide sau nu minele de cărbune deținute de stat revine statelor membre. În conformitate cu normele UE în materie de ajutoare de stat, în special Decizia 2010/787/UE a Consiliului, statele membre pot sprijini închiderea minelor de cărbune necompetitive în vederea atenuării impactului social și de mediu.

233,7 milioane RON (aproximativ 52 de milioane EUR) vor fi acordate lucrătorilor care își vor pierde locul de muncă ca urmare a închiderii minelor, iar 214,1 milioane RON (aproximativ 47 de milioane EUR) vor acoperi pierderile de producție ale minelor până la închidere.

În decembrie 2010, Consiliul Uniunii Europene a adoptat 2010/787/UE  privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive. În temeiul respectivei decizii, industria minieră poate beneficia de sprijin de stat numai dacă acesta este necesar pentru facilitarea închiderii unei mine, fiind folosit pentru acoperirea pierderilor de producție și a costurilor excepționale rezultate din închidere.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *