Tehnologie de ultimă generaţie pentru control, testată la granita de sud-vest

1479204042107-511455-s4

In P.T.F. Moraviţa rutier  – I.T.P.F. Timişoara se testează, in perioada 08 noiembrie – 15 decembrie 2016, funcționalitatea porților automate de control la frontieră, în cadrul Proiectului de Cercetare Dezvoltare FastPass – Fluxul de lucru și funcționalitatea porților automate de control la frontieră ABC Gates, coordonat de specialişti din cadrul Institutului Tehnologic din Austria.

Scopul este testarea și furnizarea unei soluții: pe de o parte pentru a facilita procedurile de control la frontieră pentru cetățenii de bună credinţă care tranzitează frontierele Uniunii Europene, şi pe de altă parte de a moderniza, accelera şi îmbunătăţi gestionarea frontierelor externe, respectând în același timp aspectele legate de protecția datelor și a vieții private.

Participarea călătorilor la aceste teste se va face pe baza de voluntariat, astfel că, în conformitate cu legislaţia naţională este necesar consimţământul cetăţeanului. Datele personale vor fi stocate în baza de date a proiectului numai pe durata testelor, iar după obținerea și interpretarea rezultatelor testelor, datele vor fi șterse. Culegerea acestor date de către polițiștii de frontieră români se face numai în scopul unei analize calitative, cu stricta respectare a cerinţelor legale în materie, certificate de autoritățile naționale pentru protecţia datelor cu caracter personal.

În punctul de trecere a frontierei P.T.F. Moravița rutier se vor regăsi materiale informative (flyere) puse la dispoziţie de Consorțiul FastPass. Totodată, personalul Poliţiei de Frontieră Române va supraveghea procesul de testare a sistemului ABC gates și va putea furniza călătorilor clarificările necesare cu privire la scopul acestui proiect.

Poliţia de Frontieră Română este unul dintre cei 27 parteneri ai Proiectului de Cercetare Dezvoltare “FastPass – Fluxul de lucru și funcționalitatea porților automate de control la frontieră ABC Gates, proiect pilot aflat sub coordonarea Institutului Tehnologic din Austria.

României ii revine rolul unic în UE de a asigura infrastructura implementării sistemului ABC gates (Automated Border Control) la frontiera terestră, la P.T.F. Moraviţa.

Acest proiect de cercetare, din care face parte şi Poliţia de Frontieră Română, este coordonat de către Institutul Tehnologic din Austria și reunește reprezentanți ai industriei producătoare de sisteme și componente, instituții de cercetare, universități, autorități guvernamentale, autorități pentru protecția datelor, precum și utilizatorii finali, fiind implicați 27 de parteneri.

În contextul acestui proiect, atât în faza de pregătire, cât şi în cea de testare, coordonatorul proiectului, Institutul Tehnologic din Austria, lucrează în strânsă cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (EDPS), EUROPOL și Comisia Europeană.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *