Comisia Europeană: In Romania a crescut rata abandonului scolar

children-414154_1280Ediția din acest an a Monitorului educației și formării, publicat anual de Comisia Europeană, atrage atenția asupra ratei mari de părăsire timpurie a sistemelor de educație și formare și a ponderii scăzute de absolvenți de studii superioare din România, dar și a nivelului scăzut al cheltuielilor publice destinate educației.

În România, rata de părăsire timpurie a școlii a continuat să crească în 2015 până la 19,1% (17,8% în 2012), în timp ce media europeană a scăzut până la 11.0%. Astfel, România înregistrează a treia cea mai ridicată valoare din UE în acest clasament. Totodată, elevii din mediul rural, din familiile sărace și romii sunt cei mai expuși riscului de abandon școlar și de sărăcie educațională.

„Sistemele educaționale din Europa pot oferi un ajutor esențial în abordarea unor chestiuni importante, precum șomajul persistent în rândul tinerilor și creșterea economică lentă, cât și a unor noi problematici, cum ar fi criza refugiaților. Dar educația va juca un astfel de rol numai dacă se vor obține rezultate bune în acest sector. În prezent, trebuie să ne asigurăm, mai mult ca oricând, că educația le permite tinerilor să devină cetățeni activi, independenți și să își găsească un loc de muncă motivant”, a declarat Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport.

Procentul preșcolarilor români care se bucură de educație și îngrijire până la începerea învățământului obigatoriu a rămas constant în ultimii 4 ani (86,4%), sub media europeană de 94,3%. Cu toate acestea, este de așteptat ca participarea la învățământul preșcolar să crească în următorii ani, grație introducerii tichetului social pentru copiii din familiile sărace.

De asemenea, ediția din acest an a Monitorului european al educației și formării menționează că ponderea absolvenților de studii superioare din România a crescut în anul precedent până la 25,6% , dar este în continuare una dintre cele mai scăzute din UE, unde se înregistrează o medie de 38,7%.

Calificările și programele de studii pentru educația și formarea profesională nu sunt adaptate suficient la nevoile pieței forței de muncă. Totodata, Monitorul European precizeaza ca participarea adulților la procesul de învățare pe tot parcursul vieții este cea mai scăzută din UE: doar 1,3% din populația României cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani, față de media europeană de 10,7%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *