Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar: Numărul cererilor s-a dublat în ultimele trei luni

litigiu-csalb-mediere-bancaÎn ultimele trei luni, numărul cererilor conforme înregistrate la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar a fost de peste două ori mai mare și a ajuns la 172 de cereri, față de 79 câte erau înregistrate la 30 iunie 2016. Numărul de hotărâri/încheieri pronunțate de conciliatori s-a triplat în ultimul trimestru, de la 5 câte erau în luna iunie până la 16 la finalul lunii septembrie. Cererile clasate au crescut de la 42 în iunie, la 102 în septembrie. În continuare, cele mai multe cereri, peste 70% dintre ele, vin pe e-mail, 13% au fost transmise prin poștă și 17% au fost aduse și înregistrate de consumatori direct la sediul CSALB.

Cele mai multe solicitări ale consumatorilor sunt, în continuare, legate de eliminarea și restituirea comisioanelor de risc, administrare, gestiune și monitorizare percepute pentru credite. De asemenea, consumatorii solicită reducerea marjei dobânzii și restituirea sumei ce a rezultat din mărirea marjei dobânzilor în mod excesiv, în accepțiunea consumatorilor, înghețarea cursului valutar la data încheierii contractului de credit (în CHF), diminuarea ratei lunare, în situațiile în care consumatorul apreciază că ratele lunare au fost mărite de comerciant în mod abuziv sau eliminarea unor clauze privind aplicarea de dobânzi penalizatoare calificate de către consumatori ca fiind abuzive.

Principalele motive de clasare a cererilor conforme sunt: • comercianții au refuzat soluționarea litigiului prin proceduri SAL, din următoarele motive: o existența unor dosare în instanța de judecată; o au contactat direct consumatorul; o au făcut mai multe oferte, dar toate ofertele au fost refuzate de consumator (anterior sesizării de către consumator a CSALB); o au fost inițiate procedurile de executarea silită; • au trecut mai mult de 90 zile de la data depunerii cererii, iar consumatorul nu a completat cererea cu datele/documentele necesare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *