MOL: Consiliul director a aprobat noua strategie pe termen lung a grupului

molConsiliul Director al Grupului MOL a aprobat noua strategie pe termen lung a companiei, “Grupul MOL 2030”. Pilonii noii strategii sunt: consolidarea și dezvoltarea poziției MOL de lider regional în Europa Centrală și de Est. Grupul MOL își va consolida poziția de lider regional în domeniile considerate cheie pentru modelul de afaceri, va deveni un lider în domeniul produselor chimice în regiunea Europei Centrale și de Est (ECE), va fi prima alegere a clienților furnizându-le produsele potrivite și o gamă largă de noi servicii adresate nevoilor diversificate și în schimbare, și principala sursă de soluții și inovare în domeniul mobilității, oferind în același timp randamente competitive și în creștere către acționari. MOL are ca țintă să își majoreze cota pe piața carburanților în regiunea extinsă ECE la 25-30%, de la nivelul actual de puțin peste 20%, precum și să se situeze între primele 25% dintre companiile din domeniu, în funcție de profitabilitatea stațiilor.

Rafinare: complexitate, eficiență, flexibilitate și diversificare producției, în afara sferei carburanților. MOL va continua să opereze rafinării cu grad ridicat de complexitate, eficiență și profitabilitate, pentru a se situa pe termen mediu printre primele companii de rafinare din Europa, din punct de vedere al marjei nete de flux de numerar. Mai mult, prin eforturile continue de îmbunătățire a eficienței, MOL urmărește să se plaseze între primele 25% companii din Europa în funcție de eficiența generală și să îmbunătățească în continuare eficiența energetică. În același timp, în linie cu viziunea MOL pe termen mediu privind tendințele pieței carburanților, răspândirea rapidă a tehnologiilor alternative și schimbările comportamentului consumatorilor, compania are ca obiectiv o diversificare semnificativă a operațiunilor sale de rafinare până în 2030. MOL are ca obiectiv creșterea graduală a ponderii produselor altele decât carburanții, la peste 50% până în 2030 (de la nivelul actual sub 30%), prin proiecte de investiții atent selecționate, concentrate în special pe zona lanțului valoric din chimie și petrochimie.

Produse chimice și petrochimice: un segment țintă ca destinație de investiții, cu perspective de creștere substanțială. MOL consideră că următorul pas firesc al strategiei sale de diversificare către zona de produse altele decât carburanții este să continue investițiile în lanțurile valorice din chimie și petrochimie, menținând însă modelul de companie integrată cu accent pe segmentul downstream (rafinare și marketing). Ca urmare, MOL a planificat investiții de câte 1,5 miliarde de dolari în fiecare interval de 5 ani, până în 2030, pentru proiecte de extindere a activității din chimie și petrochimie în regiunea ECE. Astfel, MOL intenționează să majoreze utilizarea de materii prime în petrochimie la 3 milioane de tone și să pătrundă pe noi segmente de produse. Investițiile din chimie și petrochimie se vor baza pe tipurile de produse actuale ale rafinăriilor Grupului MOL, în linie cu strategia actuală a MOL de a adânci integrarea în segmentul downstream pe întregul lanț valoric, urmând însă o traiectorie de convergență către zona produselor semi-finite și de specialitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *