“Semnele comorii” – facilitarea educaţiei incluzive pentru elevi

semnele-comorii-1Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului şi a Familiei anunţă lansarea proiectului “Semnele comorii”, desfăşurat cu sprijinul Fundaţiei Orange, prin fondul de finanţare “Susţine un ONG!”. Proiectul  urmărește facilitarea educaţiei incluzive, prin dezvoltarea mecanismelor de comunicare interpersonală în rândul elevilor din cadrul şcolilor de masă şi al celor speciale.

„Semnele comorii”  îşi propune să familiarizeze elevii din școlile de masă cu limbajul semnelor, pentru a îmbunătăţi înțelegerea şi atitudinea faţă de copiii cu deficienţe de auz și/sau vorbire. De asemenea, elevii din şcolile speciale sunt invitaţi să participe la activităţi de socializare, utile pentru dezvoltarea armonioasă, prin expunerea la medii diferite faţă de cele cu care elevii sunt obişnuiţi.

Proiectul „Semnele comorii” inițiat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului și a Familiei, vine în completarea activităților și evenimentelor educaţionale realizate de asociaţie până în prezent.

„Spre deosebire de celelalte iniţiative ale asociaţiei noastre, unde părintele este în centrul demersurilor, accentul acestui proiect cade mai degrabă pe educarea directă a copiilor și anume a celor din școlile de masă și din școlile speciale. Prin intermediul acestui proiect ne propunem ca elevii din şcolile de masă să fie instruiţi în spiritul toleranţei şi al dezvoltării de mecanisme fireşti de a reacţiona și interactiona cu copii diferiți. De asemenea, „Semnele comorii”  îşi propune să susţină elevii din cadrul şcolilor de masă prin educarea în spiritul socializării non-izolaţioniste” a declarat Psih. Andreea Olteanu, Doctor în psihologia copilului, fondator al Asociaţiei.semnele-comorii-2

Susţinerea pedagogiei centrată pe copil, pune în valoare potenţialul diferit al fiecăruia şi creează premisele asigurării accesului la educaţie al tuturor copiilor, inclusiv al celor cu dizabilităţi, precum şi exercitarea dreptului la o educaţie bazată pe non-discriminare. Astfel, acest proiect  presupune o abordare și un proces continuu de dezvoltare a practicilor, politicilor și mecanismelor care garantează drepturi egale pentru toţi elevii.

Valoarea totală a proiectului „Semnele comorii” este de 41572 Ron, contribuţia Fundaţiei Orange fiind de peste 75%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *