Master Planul General de Transport, promovat de Ministerul Transporturilor

ministerul-transporturilorMinisterul Transporturilor a promovat proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentului strategic Master Planulul General de Transport al României, documentul care indică priorităţile României în materie de infrastructură de transport până în 2030. Actul se află în prezent pe circuitul de avizare interministerială şi va fi aprobat de Guvern, în cel mai scurt timp. Necesitatea elaborării Master Planului General de Transport, instrument de lucru prin care să se analizeze situaţia existentă şi să se stabilească nevoile de dezvoltare şi de prioritizare pe baze economice solide, proiectele de infrastructură de transport la nivel naţional, se impune ca o condiţionalitate ex-ante a finanţărilor din cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare.

Asigurarea respectării la termen a prevederilor şi angajamentelor statului român referitoare la îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante în raporturile cu Comisia Europeană presupune garantarea unui cadru normativ predictibil şi coerent care să creeze condiţiile pentru îndeplinirea angajamentelor sus menţionate. Astfel, se oferă continuitate actului de administrare a fondurilor europene în domeniul infrastructurii de transport. Adoptarea MPGT devine esenţială pentru accesarea fondurilor structurale şi asigurarea continuităţii finanţării din partea Uniunii Europene. Acest document strategic are ca instrument de decizie Modelul Naţional de Transport care utilizează date de natură economică, demografică şi de transport pe baza căruia se determină prognozele de trafic pentru toate modurile de transport la nivelul unui proiect de infrastructură oferind date pentru fundamentarea analizei cost-beneficiu în vederea prioritizării proiectelor.

În acest context, în procesul de definitivare a MPGT, încă din 2014, au avut loc o serie de consultări desfăşurate cu societatea civilă. După parcurgerea acestei etape au fost iniţiate discuţii cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru definitivarea acestui document. MPGT a fost agreat de Comisia Europeană. Totodată, documentul a fost prezentat comisiilor de specialitate de la nivelul Parlamentului României. În iunie 2016, Proiectul de HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României a fost supus consultării publice şi dezbaterii în cadrul Comisiei de Dialog Social.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *