Concluziile proiectului ”România Competitivă” privind Absorbția Fondurilor Structurale Europene

ministerul-fondurilor-europeneCea de a douăsprezecea sesiune de consultare, cu tema Absorbtia Fondurilor Structurale Europene, din seria celor 16 consultări ce au loc pe marginea proiectului ”România Competitivă”, s-a desfăşurat la Casa Academiei Române.

Dezbaterea a vizat următoarele obiective cu impact asupra absorbției fondurilor europene:

-Consolidarea capacităţii de elaborare, evaluare și monitorizare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale şi locale în vederea dezvoltării, implementării şi monitorizării unui pachet de proiecte mature, care să corespundă priorităţilor strategice stabilite prin politicile publice naţionale şi în linie cu orientările UE prin întărirea unităților de politici publice la nivelul Ministerelor prioritare şi stabilirea unor comitete tematice la nivelul Guvernului cu rolul de a corela și de a creşte calitatea politicilor publice care să genereze un portofoliu de proiecte finanțabile din fonduri europene structurale şi de investiții;

-Simplificarea procesului și a procedurilor de depunere şi implementare a proiectelor finanţate din FESI prin dezvoltarea modulelor MySMIS și elaborarea manualelor privind utilizarea sistemului informatic de către beneficiari, operaționalizarea graduală a modulelor dezvoltate (ex. depunere cerere de finanțare, contractare, monitorizare indicatori etc.) şi standardizarea procedurilor de lucru ale AM în conformitate cu modulele sistemului informatic.

Participanţii la masa discuţiilor au pus accent şi pe:

-Importanța predictibilității politicilor sectoriale și industriale în elaborarea proiectelor propuse spre finanțare și, implicit, a profesionalismului personalului din ministere;

-Consolidarea rolului Ministerului Fondurilor Europene in ceea ce privește monitorizarea proiectelor și responsabilitatea privind acordarea finanțării;

-Necesitatea alinierii regulilor care guvernează procesele de control şi audital proiectelor, precum și a procesului de comunicare interministerială în ceea ce privește finanţarea din fonduri europene;

-Necesitatea de a dezvolta un set de indicatori calitativi care să măsoare performanța și succesul și care să vină în completarea indicatorului clasic – rata de absorbție;

-Consolidarea unei abordări care să se concentreze mai mult asupra beneficiarului – prin îmbunătățirea și mai buna comunicare cu privire la la oportunităţile de finanţare utilizarea asistenței tehniceă pentru a sprijini dezvoltarea de proiecte;

-Creșterea calității serviciilor de formare în domeniul fondurilor europene;

-Propunerea de a crea o entitate publică (pe modelul polonez) care să gestioneze instrumentele financiare dedicate fondurilor europene și care să înglobeze și eventuale mecanisme de împărțire a riscului cu mediul privat;

-Eficientizarea rolului organelor de control în raport cu proiectele finanțate prin fonduri europene orientare a fondurilor europene mai accentuată spre pentru inovaţie şi creativitate;

-Introducerea unor criterii de performanţă care să condiționeze atât alocarea, cât și redistribuirea fondurilor spre domenii competitive, cum ar fi sectorul IT;

-Relansarea schemelor de finanţare pentru întreprinderile mari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *