OTP Bank a semnat convenţiile cu APIA şi Fondurile de Garantare

otpOTP Bank România anunţă semnarea convenţiilor tripartite cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) si Fondurile de Garantare. Astfel, fermierii care solicită finanţări pentru efectuarea lucrărilor agricole pot obţine un avans de până la 140% din cuantumul subvenţiei pe suprafaţă pentru anul 2016, fără garanţii suplimentare de la Fondurile de Garantare.

OTP Bank a lansat recent, în premieră pe piața locală, un nou produs de creditare destinat clienţilor persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol: creditul pentru dubla prefinanțare a subvențiilor APIA.

Spre deosebire de celelalte produse de acest tip existente pe piață, OTP Bank România le oferă clienților săi posibilitatea de a accesa o sumă ce reprezintă până la dublul subvențiilor de încasat, în baza adeverinței obținute de la APIA. Astfel, unicitatea acestui produs de finanțare constă în prefinanţarea subvențiilor pentru doi ani, doar în baza adeverinţei emise de APIA, anul acesta.

În cadrul acestei facilități, OTP Bank Romȃnia finanţează plăţile cuvenite din:

  • SAPS – Schema de Plată Unică pe Suprafaţă;
  • plata redistributivă;
  • plata pentru înverzire;
  • măsurile compensatorii de dezvoltare rurală.

Procesul de acordare a acestor credite este unul simplificat și standardizat din punct de vedere al documentației și garanțiilor solicitate, OTP Bank oferind servicii de consultanță gratuită. Orice solicitare de prefinanţare SAPS trebuie să fie însoţită de adeverinţa eliberată de APIA (la solicitarea scrisă a fermierului, centrul judeţean/ local APIA, va elibera o adeverinţă prin care confirmă faptul că beneficiarul a depus cererea de plată pentru Schema de Plată Unică pe Suprafaţă – SAPS – pentru anul 2016 şi faptul că au fost finalizate controalele şi verificarile administrative asupra Cererii de Plată a Beneficiarului, până la data emiterii adeverinţei).

Agricultura continuă să ocupe o poziţie strategică în portofoliul OTP Bank România. Dezvoltăm și îmbunătățim în mod constant gama de produse și servicii adresate clienților care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol, oferindu-le soluții complete, prin produse de finanțare simple și eficiente și consultanță de specialitate. Creditul pentru dubla prefinanțare a subvențiilor APIA este o facilitate unică în acest moment în Romȃnia, prin caracteristicile specifice, respectiv prefinanțarea subvențiilor pentru o perioada de doi ani, inclusiv contribuția proprie în cadrul proiectelor finanțate prin Fonduri Europene”, declară Roxana Hidan, Director Direcția IMM,     OTP Bank România.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *